Is het een beuk, is het een berk? Nee, het is een babybOOm! De aanstaande papa was hier namelijk hovenier, dus ik moest deze boom wel even verantwoorden, maar we zijn er dus uit gekomen.Nellie had twee leuke voorbeelden en daar hebben we één lief tafereeltje van gemaakt.